əndişə

əndişə
is. <fars.>
1. Fikir, qayğı. Mənəm qalan haman bu əndişədə; Zəmanə dönübdür, qovğayə bir bax. Q. Z.. Aldılar cümlə əllərə tişə; Yox könüllərdə özgə əndişə. M. Ə. S.. İnsanın əndişəsi çoxaldıqca onun yuxu görməyi də artır. S. R..
2. Narahatlıq, təlaş, nigarançılıq, təşviş, iztirab, qorxu. <Yusif:> Musanın, o bədbəxt qardaşımın iztirab və əndişələri həp sönüb bitdiyinə bir aydın şahiddir. H. C.. Firidun bir zaman parlaq ay işığında Gülnazgilin yatdığı səkiyə çıxdı, əndişə ilə dolu o gecəni xatırladı. M. İ.. Əndişə etmək, əndişəyə düşmək, əndişə çəkmək – narahat olmaq, nigaran qalmaq, təşvişə düşmək, iztirab çəkmək, qorxmaq. Doyunca zövq alaq nazü qəmzədən; Əndişə çəkməyək heç bir kimsədən. M. P. V.. <Yusif şah:> Deyərsən ki, mənim cəhətimdən əndişə etməsin, sabah oğlanlarını hüzura göndərsin. M. F. A.. Əndişə oyandırmaq – narahatlığa, təşvişə səbəb olmaq, qorxu, ehtiyat doğurmaq. // Şübhə, vəsvəsə, təlaş.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • NDIS — (аббр.. от англ. Network Driver Interface Specification)  спецификация интерфейса сетевого драйвера, была разработана совместно фирмами Microsoft и 3Com для сопряжения драйверов сетевых адаптеров с операционной системой. Одна из первых… …   Википедия

  • NDIS —   [Abk. für Network Driver Interface Specification, dt. »Spezifikation einer Schnittstelle für Netzwerktreiber«], von 3COM, IBM und Microsoft definierter Standard für eine Software Schnittstelle, die unter den Betriebssystemen DOS und OS/2 von… …   Universal-Lexikon

  • NDIS — Die Network Driver Interface Specification (NDIS) ist ein von Microsoft und 3Com entwickelter Standard zur Einbindung von Netzwerkkarten. Er erlaubt den Betrieb von mehreren Karten in einem PC genauso wie den Einsatz mehrerer Protokolle auf einer …   Deutsch Wikipedia

  • NDIS — Network Driver Interface Specification Network Driver Interface Specification (NDIS ; en français Spécification de l interface du pilote réseau) est une interface de programmation (API) pour les interfaces réseau. Elle a été développée… …   Wikipédia en Français

  • əndişəli — sif. Əndişəsi, ürəyində fikri olan; dərdli, qayğılı, iztirablı. Əndişəli adam. – Sonra qızın gözləri ovçunun əndişəli və sualedici baxışlarına sataşarkən, o, dilə gəldi. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • NDIS WAN — Die Network Driver Interface Specification (NDIS) ist ein von Microsoft und 3Com entwickelter Standard zur Einbindung von Netzwerkkarten. Er erlaubt den Betrieb von mehreren Karten in einem PC genauso wie den Einsatz mehrerer Protokolle auf einer …   Deutsch Wikipedia

  • əndişəsiz — sif. Əndişəsi, fikri, qayğısı, qorxulacaq bir şeyi olmayan; fikirsiz, qayğısız, dərdsiz, sakit, rahat. Əndişəsiz adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əndişəlilik — is. Əndişəli, dərdli, fikirli, qayğılı, mənəvi iztirab çəkən, təşviş içində olan adamın hal və vəziyyəti …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • NDIS — Network Driver Interface Specification (Computing » Drivers) Network Driver Interface Specification (Computing » General) * Natural Diversity Information Source (Governmental » Environmental) * Network Device Independent Specification (Computing… …   Abbreviations dictionary

  • NDIS — Network Device/Driver Interface Specification (Microsoft) …   Acronyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”